ХӨТӨЛБӨР

 
Энэ жилийн чуулган “Тогтвортой хөгжил” үндсэн сэдвийн хүрээнд “Соёлын ба бүтээлч үйлдвэрлэл, түүний тогтвортой хөгжил”, “Уул уурхай ба Тогтвортой хөгжил”, “Дээд боловсрол ба тогтвортой хөгжил” гэсэн 3 дэд сэдвийн хүрээнд нэг өдөр 2 дэд сэдэв 3 цагт багтаан хэлэлцэх байдлаар зохион байгуулагдана.
Цахим хэлбэрээр явагдаж буй 16-р чуулганы танхимд зөвхөн урьдчилан бүртгүүлсэн нийт 300 хүртэл оролцогч оролцох боломжтойг анхаарна уу?
 
Бүртгэлийн хуудас https://md-forum.eu/?page_id=80
 
Дараагийн нэгэн онцлог нь МУИС-тай хамтран уг сургуульд суралцаж асан хийгээд төгсөгчдийг нэгтгэн холбох нэгэн үйл ажиллагаа болгон хийхээр зорьж байна Иймээс гадаадад ажиллаж амьдарч буй МУИС-н үе үеийн төгсөгчдийг чуулганы ZOOM танхимд идэвхитэйгээр бүртгүүлэхийг уриалж байна.
 
Уламжлал ёсоор Хилийн чанадад үйл ажиллагаа явуулж буй ТББ-дын төлөөллүүд чуулганы үеэр холбогдон ажил хэргээ ярилцана.
 
16-р чуулганыг зохион байгуулах баг

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *