2008 оны 5 сарын 5-д Лондон хотноо “БАЙГАЛЬ ОРЧИН”  сэдвийн доор хуралдсан “Монгол орны хөгжилд” IV чуулганд тавигдаж хэлцэгдсэн илтгэлүүд Амартүвшин – MОНГОЛ ДАХ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ХӨГЖЛИЙН ЭЕРЭГ БА СӨРӨГ ТАЛУУД Др. Б.Эрдэнэбат  ИНФЛЯЦИЙН ТАЛААРХ ЗАРИМ АЖИГЛАЛТ Сандаг Хадбаатар, Елена Владимировна Данжалова – МОНГОЛ ОРНЫ ТӨВИЙН БҮСИЙН ХӨРСНИЙ ЭЛЭГДЭЛ БАRead More →