“Монгол орны хөгжилд” 11 чуулган нь 6 сарын 6-ны Бямба гарагт Лондон хотноо “Гадаад дах Бизнэс эрхлэлтийн орчин, туршлага” сэдвийн дор зохион байгуулагдана. 11-р чуулганы зорилго нь хилийн чанадад бизнес эрхэлж буй Монголчуудынхаа санаа бодлыг сонсох, Монгол оронд  бизнес эрхлэлтийг үр бүтээлтэйгээр дэмжин хөгжүүлэх санал боломжуудыг гарган тавихад оршино. ИлтгэгчRead More →