“Монгол орны хөгжилд” Оюутны Эрдэм Шинжилгээний анхдугаар бага хурал “Инноваци-Ногоон Хөгжил” сэдийн хүрээнд Цахим Өртөө Коллеж дээр 2013 оны 4-р сарын 19-нд амжиллтай зохион байгуулагдлаа. Уг хуралд нийт 4 сургуулийн 15 оюутан багийн болон бие даан судалсан судалгааны ажлаа танилцуулсан ба нийт 9 илтгэл хэлэлцэгдэв. Илтгэлүүд нь ногоон хөгжлийг төлөвшүүлэх,Read More →