V чуулганд тавигдсан илтгэлүүдээс

2009 оны 5 сарын 2-д Лондон хотноо “Монгол Хүн-Нийгэм-Соёл”, “Монголын Эдийн засгийн хэтийн төлөв”  сэдвүүдийн доор хуралдсан “Монгол орны хөгжилд” V чуулганд тавигдаж хэлцэгдсэн илтгэлүүдээс

Зочин илтгэгч: Монголын Бурханы Шашины төв Гандантэгчинлэн хийдийн тэргүүн хамба, гавж Д.Чойжамц

I. “Монгол хүн, нийгэм, соёл” сэдэвт  салбар хуралдаан

II.” Монголын эдийн засгийн хэтийн төлөв” сэдэвт салбар хуралдаан

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *