– Илтгэлийн хураангуйг (abstract) 2012 оны 4 сарын 1 гэхэд ирүүлсэн байх; – Хүлээн зөвшөөрөгдсөн илтгэлийг 2012 оны 4 дүгээр сарын 8 гэхэд мэдэгдэнэ; – Чуулганы илтгэгчидийн бүртгэл 2012 оны 4 дүгээр сарын 15 гэхэд хийсэн байх; – Илтгэлийг (MS Powerpoint Presentation) 2012 оны 5 сарын 1 гэхэд chuulga@gmail.com руу Read More →

Өндөр технологийн салбарын хөгжлийн гол суурь болох entrepreneurship, R&D, венч капитал, төрийн харилцан уялдаа, хамтын ажиллагаанаас хамааран тухайн орны өндөр технологийн салбарын амжилт тодорхойлогддог нь бусад орны арга туршлагаас ажиглагдаж байна. Тиймээс Монголд яг одоо тулгараад байгаа доор дурдсан дөрвөн асуудал нь зайлшгүй шийдэх ёстой асуудлуудад тооцогдож буй. . ЭдгээрRead More →

Өндөр технологийн салбар нь харьцангуй бага нөөцөөр аж үйлдвэрлэл явуулдаг ч улс орны эдийн засгийн өсөлтөд үлэмжхэн хувь нэмэр оруулж байна. Тухайлбал АНУ-ын өндөр технологийн үйлдвэрлэлийн өлгий Калифорни мужийн Силикон Хөндийн 2.4 сая орчим оршин суугчид АНУ-ын хүн амын нэгээс бага хувийг эзлэх ч улсынхаа ДНБ-ний 5хувийг бүтээж байдаг болRead More →