Монгол орны хөгжилд – XV Чуулга уулзалтын илтгэлийн хураангуй

Монгол Орны Хѳгжилд
XV Чуулга Уулзалт
Сэдэв. ЭРҮҮЛ МЭНД, ТОГТОЛЦОО
Илтгэлийн хураангуй.

Эмхэтгэж хэвлэлд бэлтгэсэн С.Цэрэндэмбэрэл

2019 он. Варшав хот, Польш улс

ISBN. 978-9919-21-234-6
Хѳх Монгол Принтинг хэвлэлийн газарт хэвлэв.

http://md-forum.eu/wp-content/uploads/2020/01/15booking.pdf

http://md-forum.eu/wp-content/uploads/2020/01/15booking.pdf

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.